social media

Over leiders en social media

Een tijd geleden analyseerde ik het gebruik van social media bij een aantal vergelijkbare maatschappelijke instellingen in dezelfde gemeente. Die instellingen werkten binnen hetzelfde beleidsterrein. Ik keek hoe actief ze waren op social media, naar hun tone of voice, hun interactie met andere gebruikers en het aantal volgers/likes. Enige tijd later werd er door de gemeente bezuinigd. Daarbij bleek mij dat de ‘zwakke’ broeders op social media het hardst getroffen werden door de bezuinigingen. Toeval? Ik denk van niet.

Het is overigens niet zo dat ik hier beweer dat de desbetreffende gemeente bezuinigd heeft op grond van het gebruik van social media. Dat causale verband zou wat overtrokken zijn. Wat ik wel zeg, is dat het profiel van een organisatie op social media vaak representatief is voor de feitelijke situatie van een organisatie. Op internet kun je, als je kritisch kijkt, zien met welke organisaties het goed gaat en met welke niet. Door de juiste inzet van social media wordt de gunfactor sterk vergroot. Veel leiders van organisaties realiseren zich dat niet of onvoldoende. Zij zien het gebruik van social media als een kunstje van de communicatieafdeling.

Ik heb de afgelopen tijd veel leiders van grote en kleinere organisaties gesproken over dit onderwerp. Verrassend veel van hen bekenden mij enigszins beschaamd dat zij nog nooit op de social media accounts van hun eigen organisatie gekeken hadden. Anderen deden het een beetje lacherig af als een bijzaak. Zoiets als; … dat is toch niet het échte werk! Op een enkele uitzondering na had niemand van hen met de afdeling communicatie besproken wat de gewenste uitstraling van de organisatie op social media zou moeten zijn. Zij beaamden dat dit dus afhing van wat de medewerker(s) communicatie er zelf van maakten. Het vreemde was dat zij vrijwel allemaal aangaven de positionering van hun organisatie erg belangrijk te vinden.

Wat kunnen we hieruit nu concluderen? Voor veel leiders is de wereld van social media nog vaag en onbekend. Zij begrijpen niet of onvoldoende wat deze nieuwe wereld voor hun organisatie kan betekenen. Hierdoor zijn zij er onvoldoende mee bezig. Een directeur van een culturele instelling vroeg mij hem uit te leggen wat de inzet van Twitter kon betekenen voor zijn bezoekersaantallen. Dan zijn we dus nog een eind van huis.

Veel leiders zijn zich dus nog te weinig bewust van de praktische uitwerking van het veranderende tijdperk waarin wij nu leven.

Marcel Janssen

Coach/adviseur voor leiderschap en cultuurverandering.